Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Ενανθράκωση σκυροδέματος και επισκευή

Στο σημερινό μας άρθρο, σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη τεχνικό έργο αποκατάστασης οπλισμένου σκυροδέματος.Πρόκειται για φθορές σε δομικά στοιχεία μίας πολύ παλαιάς κατοικίας του 1920 στην περιοχή του Πειραιά (Μανιάτικα).  Μετά από κάποιες καθαιρέσεις τοιχίων, αποκαλύφθηκαν επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος με βλάβες οι οποίες βέβαια απαιτούσαν μία πλήρη αποκατάσταση –επισκευή.

Η νέα ιδιοκτήτρια της κατοικίας, μας κάλεσε και έπειτα από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώσαμε το μέγεθος των βλαβών στον κύριο δομικό ιστό του κτιρίου. Εκτεταμένες βλάβες στον οπλισμό και βλάβες στο μπετό λόγω κατ ερχόμενης υγρασίας.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, βλάβες που συναντούμε σε τόσο παλαιά κτίρια, προέρχονται από διάβρωση που προκαλείται  και οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, π.χ. λόγοι δομητικής υποβάθμισης, διείσδυσης νερού, κύκλων πήξης/τήξης, σεισμικής δραστηριότητας, αλκαλοπυριτικής αντίδρασης και άλλων.

Η επισκευή του σκυροδέματος είναι μία ειδική εργασία η οποία απαιτεί πλήρως εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση αποκατάστασης, η ομάδα του τεχνικού γραφείου μας, με δύο δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας και υπο την επίβλεψη του εργοδηγού, προχωρήσαμε στην πλήρη αποκατάσταση ακολουθώντας τα απαραίτητα βήματα.

Το πρώτο βήμα αποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε με την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων και τον καλό καθαρισμό. Πρώτο μας μέλημα η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού, αυτό το πετύχαμε χρησιμοποιώντας ειδικά κονιάματα που περιέχουν ενεργά συστατικά σε συνδυασμό με τον αναστολέα διάβρωσης ο οποίος και χρησιμοποιήθηκε ως γέφυρα πρόσφυσης των υλικών επισκευής. 

Προσοχή, σε κάθε περίπτωση αποκατάστασης, είτε πρόκειται για μικρής είτε πρόκειται για μεγάλης κλίμακας επισκευές σκυροδέματος και οπλισμού, θα πρέπει να επαυξηθεί η συγκολλητική συμπεριφορά των επισκευαστικών υλικών ως υπόστρωμα, τα δε υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 – 7 . 

Ως προς την αποκατάσταση ήταν η εφαρμογή των κατάλληλων υλικών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέξαμε ένα τσιμεντοειδές κονίαμα με πυριτική παιπάλη ενός συστατικού, τροποποιημένο με πολυμερή για χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και την αντιδιαβρωτική προστασία του υπάρχον χαλύβδινου οπλισμού.

Το επόμενο βήμα στο οποίο προχωρήσαμε ήταν η αποκατάσταση της γεωμετρίας των δομικών μελών (δοκάρια – πλάκα) οπλισμένου σκυροδέματος, λόγω μικρής έκτασης η επισκευή θα γινόταν με χρήση μυστριού, έτσι επιλέξαμε ένα θιξοτροπικό κονίαμα, υψηλών αντοχών που περιέχει ένα τσιμεντοειδούς βάσης συνδετικό υλικό, επιλεγμένα αδρανή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσμικτα τα οποία και για την περίπτωση μας ήταν τα πλέον κατάλληλα και επιπλέον παρουσιάζουν σταθερότητα σε πάχη μέχρι και 10 cm.

Προσοχή, οι όποιες επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρά και μόνο με ισχυρά επισκευαστικά υλικά τα οποία και έχουν σταθερό όγκο και όχι με απλές τσιμεντοκονίες ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά συρρικνώσεις, αποκολλήσεις και τριχώδεις βλάβες . να θυμάστε πως τα πλεονεκτήματα αυτών των επισκευών με την χρήση των κατάλληλων υλικών είναι ότι αποκαθίσταται η αντοχή του σκυροδέματος για πολλές δεκαετίες (διακοπή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος στις περιοχές που επισκευάστηκαν).

Το αποτέλεσμα όπως θα παρατηρήσατε φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό.
                              Ακολουθήστε μας και στο facebook