Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Επισκευή οπλισμένου σκυροδέματος σε κατοικία του 1960

Οι ρωγμές σε πλάκα σκυροδέματος είναι δυνατόν να προκληθούν από διάφορες αιτίες. Σε κάποιες περιπτώσεις η ρωγμή ή οι ρωγμές αυτές τέμνουν εγκάρσια την πλάκα με αποτέλεσμα να προκαλούν φθορές, τόσο σε αυτήν όσο και στα υποστρώμα της. Επίσης η διαρροή υγρασίας δια μέσω της ρωγμής είναι πολύ πιθανόν να διαβρώσει το σιδηρό οπλισμό της πλάκας, να γίνει δίοδος για ατμοσφαιρικούς ή βιομηχανικούς ρύπους που προκαλούν την ενανθράκωση και αποσάθρωσή της καθώς και άλλα πολλά στατικά προβλήματα

Στο συγκεκριμένο ακίνητο, μετά από εισροή βρόχινων υδάτων, ελέγξαμε την πλάκα σκυροδέματος στο πάνω μέρος της και εντοπίσαμε ρηγμάτωσή της. Στα παλαιά ακίνητα όπως πιθανώς θα έχετε ακούσει η θα γνωρίζετε, η πλάκα σκυροδέματος κατασκευαζόταν σε δυο στάδια λόγω του ότι, οι κατασκευές γινόντουσαν ανά δωμάτιο, χωρίς οικοδομική άδεια, πρόχειρα, γρήγορα, χωρίς την απαιτούμενη επίβλεψη μηχανικού κλπ


Στην πλάκα υπήρχε τοποθετημένη μία κακής ποιότητας στρώση τσιμεντοκονίας και τελικό υλικό κάλυψης πλακίδια τα οποία μάλιστα δεν ήταν σωστά τοποθετημένα και αρμολογημένα. Να σημειωθεί δε ότι, η τσιμεντοκονία είχε κατασκευαστεί και τοποθετηθεί επάνω σε μία παλαιά ακρυλική μόνωση χωρίς πλέγμα και χαλαζιακό αστάρι.


Κρίθηκε απαραίτητο να αφαιρέσουμε την τσιμεντοκονία και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες έτσι ώστε όχι μόνο να στεγανοποιήσουμε την πλάκα σκυροδέματος αλλά και να την θωρακίσουμε με μηχανικά μέσα. όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν φέρουν πιστοποίηση Ευρωπαϊκών κανονισμών και είναι ενδεδειγμένα για τέτοιου είδους επισκευές.


Δείτε φωτογραφικό υλικό από την επισκευή που πραγματοποιήσαμε στην πλάκα μιας μονοκατοικίας στην Αθήνα κάνοντας κλικ ΕΔΩ.